Elmetor - silniki elektryczne, falowniki, motoreduktory, części silników elektrycznych
Jesteśmy przedstawicielem krajowych producentów silników elektrycznych: FSE Besel S.A., Celma Indukta S.A., ATB Tamel S.A., FAE Ema Elfa Sp. z o.o.
Silniki FSE Besel S.A., Celma Indukta S.A., ATB Tamel S.A., FAE Ema Elfa Sp. z o.o.
OFERTY SPECJALNE

SZYBKI KONTAKT:
  mobile 511-048-221
  mobile 515-096-340
  silniki@elmetor.pl

SILNIKI TRÓJFAZOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA


Silniki trójfazowe ogólnego przeznaczenia
Silniki BESEL IE1
FSE Besel S.A.
silniki IE1
  KATALOG
Silniki BESEL IE2
FSE Besel S.A.
silniki IE2
  KATALOG
Silniki BESEL IE3
FSE Besel S.A.
silniki IE3
  KATALOG
Silniki BESEL progresywne
FSE Besel S.A.
silniki progresywne
  KATALOG
Celma Indukta S.A. - silniki IE1
Celma Indukta S.A.
silniki IE1
  KATALOG
Celma Indukta S.A. - silniki IE2
Celma Indukta S.A.
silniki IE2
  KATALOG
Celma Indukta S.A. - silniki IE3
Celma Indukta S.A.
silniki IE3
  KATALOG
Celma Indukta S.A. - silniki progresywne
Celma Indukta S.A.
silniki progresywne
  KATALOG
Celma Indukta S.A. - silniki IE1
Celma Indukta S.A.
silniki IE1
  KATALOG
Celma Indukta S.A. - silniki IE2
Celma Indukta S.A.
silniki IE2
  KATALOG
Celma Indukta S.A. - silniki IE3
Celma Indukta S.A.
silniki IE3
  KATALOG
Celma Indukta S.A. - silniki progresywne
Celma Indukta S.A.
silniki progresywne
  KATALOG
ATB Tamel S.A. - silniki (żeliwo) IE2
ATB Tamel S.A.
silniki (żeliwo) IE2
  KATALOG
ATB Tamel S.A. - silniki (aluminium) IE2
ATB Tamel S.A.
silniki (aluminium) IE2
  KATALOG
ATB Tamel S.A. - silniki IE3
ATB Tamel S.A.
silniki IE3
  KATALOG


Silniki trójfazowe?

Silnik elektryczny jest maszyną napędową, której zadaniem jest przekształcanie energii elektrycznej w mechaniczną. Proces ten zachodzi z wykorzystaniem zjawiska, jakim jest indukcja magnetyczna.

Działanie silnika elektrycznego sprowadza się do przepuszczenia prądu przemiennego przez uzwojenie stojana, w wyniku czego jest wzbudzane zmienne pole magnetyczne. Ono z kolei indukuje siłę elektromotoryczną SEM, która jest równoznaczna z powstaniem napięcia w uzwojeniu wirnika.

Przedstawiona zasada działania dotyczy typowych silników trójfazowych zbudowanych z wirnika z uzwojeniem oraz stojana. W modelach klatkowych wirnik nie ma uzwojenia, podobnie jak w silnikach synchronicznych. Jego funkcje przejmuje w nich klatka. Natomiast w stosunku do silników pierścieniowych mają one stabilniejszą budowę, gdyż podobnie jak silniki prądu stałego (tzw. BLDC) nie mają szczotek.

Silnik elektryczny trójfazowy różni się od jednofazowego liczbą źródeł napięcia doprowadzonych do jednostki napędowej. Dlatego zazwyczaj wymaga podłączenia do trójfazowej instalacji przemysłowej. Poszczególne fazy są w stosunku do siebie przesunięte w czasie.

Silnik trójfazowy asynchroniczny

Silniki trójfazowe ogólnego przeznaczenia różnią się kilkoma elementami. Jednym z nich jest konstrukcja zewnętrzna, która warunkuje sposób montażu urządzenia. Pod tym względem wyróżnia się modele kołnierzowe i łapowe. Inny jest też sposób pracy. Ze względu na tę cechę można podzielić jednostki na synchroniczne i asynchroniczne.

W pierwszych pole magnetyczne i wirnik obracają się równocześnie. W jednostkach asynchronicznych wirnik jest „ciągnięty” przez pole magnetyczne, na skutek czego ma pewne opóźnienie. Jest ono jednym z charakterystycznych parametrów takich maszyn, określanym jako poślizg.

Silniki asynchroniczne są najbardziej rozpowszechnione i najszerzej stosowane. Wynika to z dużej łatwości doboru urządzenia o odpowiednich parametrach do zespołu, w którym ma on pracować.

Typowy silnik asynchroniczny składa się ze stojana i ruchomego wirnika. Stojan zawsze jest wyposażony w uzwojenie, które może mieć wiele biegunów. Od ich liczby zależy prędkość synchroniczna silnika, czyli prędkość, z jaką wiruje pole magnetyczne.

Przy doborze silnika trójfazowego asynchronicznego należy brać pod uwagę następujące parametry elektryczne:

 • zakres mocy,
 • napięcie zasilające,
 • sprawność,
 • prędkość obrotowa,
 • przeznaczenie do pracy ciągłej lub nie,
 • klasa izolacji,
 • zakres temperatur pracy
i mechaniczne:
 • rozmiar zgodnie z normą IC,
 • nominalne momenty mechaniczne na wałku wyjściowym,
 • obudowa, w którą wyposażono wentylator,
 • sposób wykonania kadłuba,
 • waga silnika,
 • typ konstrukcji zewnętrznej i sposób montażu.

Silniki kołnierzowe

Na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego można znaleźć wiele oznaczeń, które wskazują na konkretne parametry pracy i cechy fizyczne. Jedną z nich jest sposób montażu, który wskazuje na konieczność zastosowania obudowy o charakterystycznym kształcie. Może nim być kołnierz, czyli szeroka obręcz na stałe przymocowana do jednej strony obudowy.

Kołnierz jest wyposażony w otwory przeznaczone do montażu za pomocą śrub. Silniki kołnierzowe są oznaczone literą K i cyfrą, która wskazuje na wielkość kołnierza. Cyfra ta jest do niej odwrotnie proporcjonalna, czyli im jest mniejsza, tym kołnierz jest większy. W przypadku bardzo dużych kołnierzy pozostawia się samo oznaczenie literowe.

W silnikach elektrycznych można znaleźć trzy rodzaje kołnierzy klasyfikowane zgodnie z normą DIN42. Najpopularniejsze to B5 i B14. Natomiast rzadziej jest stosowany kołnierz średni B14B lub B14/1.

Kołnierze B14 są małe i nie wystają poza obrys obudowy silnika. Można je znaleźć w modelach o mniejszej wielkości mechanicznej (180 i 200). Duży kołnierz B5 jest większy niż średnica obudowy silnika.

W pierwszym modelu otwory mocujące są gwintowane, w drugim – przelotowe.

Silniki łapowe

Alternatywą dla jednostek napędowych kołnierzowych są silniki łapowe. Norma DIN42 przewiduje dla nich oznaczenia B3 i B6. Pozostałe jednostki w klasyfikacji są wyposażone w oba typy mocowania.

Przykładowo silnik z oznaczeniem B3/B14 ma zarówno łapy, jak i kołnierz. Cechą charakterystyczną jednostek na łapach jest wyposażenie ich u podstawy w dwa płaskie elementy przeznaczone do montażu na górze zespołu roboczego.

Silniki elektryczne trójfazowe polskich producentów

Oferta firmy Elmetor obejmuje trójfazowe silniki elektryczne ogólnego przeznaczenia, cechujące się zróżnicowanymi parametrami pracy, wielkością i sposobem montażu. Są to maszyny znanych polskich producentów, takich jak Celma, Besel, Indukta czy Tamel.

W zamieszczonych na stronie katalogach prezentujemy poszczególne modele z ich dokładną charakterystyką mechaniczną i opisanymi cechami fizycznymi. W asortymencie są aluminiowe jednostki napędowe Tamel, kołnierzowe i na łapach, a także wielobiegunowe, wyposażone w łożyska. Dostarczane są ze smarem typu Lithium complex lub Polyurea.

Wśród produktów Celma znajdują się silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym oraz modele progresywne z podwyższoną mocą. Zachęcamy do zapoznania się z całym asortymentem. W przypadku problemów z wyborem odpowiedniego napędu nasi specjaliści służą pomocą.